Kriget i Kurdistan speciellt i den del som är ockuperad av Turkiet fördjupar sig och sprider sig till tillvarons alla plan.

Nu när turkisk-islamism förnekelse och assimilations politik led nederlag genom kurdernas medvetna kamp, startar Turkiet utan att förneka kurder, ett nytt krig tvärsigenom en islamisk-turkisk koalition med den turkisk fanatisk islamistiska organisationen Fetullah Gulen & Co.

Istället för ett skott i nacken ger nu Turkiet kurder dödshjälpliga sanktioner. Som bekant dödshjälp ges till frivilliga. Alla fria kurder vilka motsätter sig det nya kriget är fiender. De som inte motsätter sig och kämpar, som har sin själ och sitt samvete till salu är; ”Goda och fogliga kurder.” Det är i en sådan atmosfär som AKP-Gulen koalitionen attackerar allt som rör sig. Varje samling, varje institution och varje individ som bär på kurdisk motstånd och handlingskraft har blivit föremål.

I det perspektivet är angreppen på BDP (kurdisk parti) redan en realitet. Turkiets premiärminister Erdogans valnederlag i Kurdistan den 29 mars och fanatikern Gulens misslyckande med infiltration in i kurdisk samhälle via medrese-r (koranskola) har skapat ett behov av samarbete bland kurder.

De utbildningsinstitutioner som stängdes ner i Sert och Batman i förrgår var en del av detta samarbete. Varför stängs dessa institutioner som var en del av utbildningsprojekt som kommuner styrda av BDP: startat för bara 5-6 år sedan?

Dessa kommuner med BDP:s mandat hade startat utbildningscenter i många län och städer i syfte att stödja och hjälpa fattiga familjer att utbilda sina barn. Både guvörnerskapet och kommunfullmäktiga hade informerats om det redan då. I dessa utbildningscenter ges läxhjälp i matematik, geografi, historia, kemi, fysik, litteratur och data mm. både på högstadie och på gymnasie nivå. Stöd ges också till elever med högskole ambition. Intresset från unga var enorm vilket expanderade omfattningen till att sprida till andra delar av Kurdistan.

Gulen & Co som jobbar mest med att implementera Islam på kurder genom sina koranskolor var förstås mycket bekymrad av detta scenario. Det är därför dessa utbildningscenter började stängas ner. En sak är säker, nämligen att det är Fetullah Gulen som ligger bakom det. Därför att ju större kurdiska kommunernas utbildningssystem blir desto mer trängs Gulen koranskolor i hörnet! Gulens mål med sina skolor är att assimilera kurdiska ungdomar och göra de tillgänglig för turkisk-islamism. Det framgick klart och tydligt av hans tillkännagivande till den allmänna opinionen den 1 november 2011.

Tillkännagivandet från Fetullah Gülens sajt 2011-11-01 finns att läsa på www.herkul.org, härnedan följer ett litet utdrag av det: Från sitt residens i Pennsylvania i USA uppgav han; ”Kurder som gör motstånd kan man, om nödvändigt med tvång, slå ut, bränna deras hus och att turkiska armen trots allt stöd inte lyckats med uppgiften!”

Under överseende av USA visar han villkorslöst kärlek för kejsaren medan han är ”modig” nog att föreslår död åt andra. Emellertid är frånfället inte kapabelt att göra mer än så p.g.a. blodsockrets höga nivå…

När kommunernas utbildningscenter stängs ner kommer det att öppna för Gulen väg. Men vi får se, Fetullah Gülen, Gül, Arınç, Erdoğan, Yalçın Akdoğan, Ahmet Altan, Orhan Miroğlu, Bejan Matur, Kemal Burkay, Muhsin Kızılkaya och de andra ska se och lära sig att man inte kan köpa allt för pengar…

Kurdaktuellt.se