Kurdiska ledare i södra Kurdistan (norra Irak) är återigen inblandade i att medla mellan Iraks största politiska partier, medan vissa anser att de först och främst borde driva på för att lösa kurdiska problem.

Södra Kurdistans president Massoud Barzani kallades skyndsamt till en nationell konferens, framgick det i ett uttalande från den 19 december. Uttalandet kom en dag efter Iraks vicepresident Tariq al-Hashimis ankomst, som är sunni muslim, till Kurdistan regionen. Hashimi tillsammans med andre vice ordföranden Khizair al-Khuza'e stoppades vid Bagdads flygplats i ett par timmar, enligt uppgift, på grund av anklagelser som rör säkerhetsfrågor.

Barzanis uppmaning syftar till ”att undvika en kollaps av den politiska processen.”

”Det är oerhört olyckligt att situationen är på väg mot en kritisk punkt och att samarbetet i regeringen är hotad”, sade presidenten och uppmanade alla sidor att ompröva sina hårdföra positioner och återvända till de befintliga avtalen.”

”Vi bör alla arbeta tillsammans för att skapa trygghet och stabilitet och undvika säkerhetsvakuum efter tillbakadragandet av amerikanska styrkor. Vi får inte underskatta eller tolerera terrorism. Samtidigt bör dock säkerhetsstyrkor inte användas för politiska mål”, tillade Barzani i ett uttalande.

”Vid denna tid, när kurder kräver en nationell konferens måste de också tala om för sina problem, vi har en hel del problem som har förblivit olösta under många år ”, sade Mahmoud Osman, kurdisk parlamentariker i det irakiska parlamentet som beskrev spänningarna i Bagdad som ”en möjlighet” för kurderna få sina stundande problem behandlas.

Han ifrågasatte toppskicket av kurdiska ledare och menade varför de ska försöka lösa andras problem och glömma bort sina egna? Osman anser att vara öppen för att lösa kurdiska frågor just nu innebär inte nödvändigtvis att utnyttja situationen. ”Det finns problem man måste pratade om och lösningar måste ställas inom ramen för konstitutionen” tillade han. Men att förbise de kurdiska frågorna tillfälligt skulle kunna skapa andra problem, främst i de omtvistade områdena.”

Kurdistan regionen strävar efter att lösa flera angelägna problem med den centrala regeringen i Bagdad. Kurderna har bett den federala regeringen att påskynda genomförandet av artikel 140 i konstitutionen, som omfattar de omtvistade områdena, främst Kirkuk. De bestrider också oljekontrakt som undertecknades i regionen med utländska företag. Några andra frågor, om budget, att hålla en allmän räkning och finansiering av Kurdistans Peshmarga styrkor var föremål för ett budgetpaket baserat på vilka kurder enats med, nådde premiärminister Nouri al-Malikis regering.

Under krisen, slog en serie explosioner i Bagdad Den 22 december med mer än 60 döda.

Båda Malikis shiitiska allianser och Iyad Allawi och sunni Iraqiya block hade ömsesidiga spänningar eftersom de hade kommit överens om bildandet av en ”nationell partnerskap” regering ledd av Maliki den 21 december 2010. Avtalet på den tiden följde också en nio månader lång tvist om regeringsförhandlingarna efter valen mars 2010.

President Barzanis initiativ för att få slut på tvisten genom att ge premiärminister posten till Maliki var för att i gengäld få höga råd för strategiska åtgärder som skulle inrättas under ledning av Iyad Allawi, men detta har ännu inte konstruerats. De viktigaste blocken har inte heller ännu kunnat fylla inlägg av säkerheten för ministerier som för närvarande drivs av Maliki.

Och Iraks kurdiske president Jalal Talabani sade, mediekanaler visar bekännelser om ”snabba beslut”. Han krävde också respekt för irakiska rättssystemets institutioner med förtroende utan att ingripa i dess arbete.

Maliki varnade också Kurdistans regionala regering att lämna över Hashimi till rättvisa och inte underlätta för honom att lämna landet. ”Inte lämna över honom eller låta honom komma undan för det kommer att orsaka problem, och vi vill inte att Kurdistan ska hjälpa personen komma undan”, sa al-Maliki.

Kurdaktuellt.se