I det projekt som organisationen – Reprieve och Access Info Europas (organisation för mänskliga rättigheter) utför angående de luftfartyg som förde bort s.k. ”misstänkta militanta islamister” menar man att de länder som tiger om informationen kring detta är likväl skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter.

Organisationen konstaterar att endast 7 av 28 europeiska länder, vidhåller den begärda informationen, 3 av länderna vägrar svara och 5 påstår att ”sådan information inte finns tillgänglig just nu”, 13 länder, inklusive Turkiet har överhuvudtaget inte reagerat eller svarat på begäran om informationen.

Det framkom tidigare att andra personer som blev fängslade i USA fördes bort till Thailand, Afghanistan, Litauen, Polen och Rumänien för att förhöras av CIA agenter.

Människorättsorganisationen uppger att CIA skickar eventuella misstänkta till länder där tortyr är tillåts som förhörsmetod. Det är ett sätt att legalisera de brott de begår mot mänskliga rättigheter.

Den schweiziska politikern Sick Marty hade anklagat 14 europeiska länder för att tillåta CIA föra bort brottsmisstänka till okända platser. Enligt rapporter ifrån Europeiska kommissionen misstänks 1245 personer ha förts bort av CIA- plan bortom oceanen för att förhöras på detta sätt.

USA, liksom Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Litauen och Norge har gett respons på kravet om information medan Storbritannien, Bulgarien, Tjeckien, Estland och Slovenien, svarade ”vi har inte den information ni begär”.

Österrike, Albanien, Azerbajdzjan, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Rumänien, Ryssland, Spanien och Turkiet, har ännu inte svarat på begäran.

Således har Kanada, Portugal och Sverige vägrat att diskutera de uppgifter som registrerats.

Kurdaktuellt.se