Det amerikanska tillbakadragandet från Irak i nästa månad kommer inte att påverka säkerheten i den autonoma kurdiska regionen, KRG, men Bagdads försening i att besluta om för den omtvistade staden Kerkuk kan vara farligt, sade den kurdiske presidenten Barzani på onsdagen.

Massoud Barzani, president för Kurdistans regionala regering, sade att han är redo att samarbeta med irakiska staten för att undvika en försämring av säkerheten när Washington drar bort de återstående 13 tusen soldaterna i slutet av december.

”Det amerikanska tillbakadragandet kommer inte att ha någon inverkan på säkerheten i kurdiska regionen, eftersom det inte har förekommit några amerikanska styrkor i regionen innan. När det gäller resten av Iraks säkerhet, finns det en oro”, sade han till Reuters i en intervju. ”Vi är redo att samarbeta med Bagdad för att förebygga ett ostabilt säkerhetsläge”, sade han vidare.

Bagdad och Kurdistans huvudstad Hewler (Erbil) har en långvarig tvist om territoriet och rättigheterna kring oljan längs de inre gränserna, särskilt över vem som kontrollerar staden Kerkuk, som ligger ovanpå några av världens största oljereserver. En folkräkning för att avgöra om staden har en kurdisk eller arabisk majoritet som skulle backa upp någon fordran har flera gånger försenats. Den dust över omtvistade territoriet ses som en potentiell krutdurk när amerikanska trupper drar sig tillbaka.

Barzani sade att hans regering kommer att fortsätta att kräva en omröstning om vad som händer med Kerkuk eftersom kurder ser det som deras förfäders hemland – utan eftergifter. ”Vi har utnyttjat de högsta tillåtna halterna av flexibilitet i denna fråga och när vi godkände artikel 140, var det ingen tvekan om vilka av dessa områden var kurdiska”, sade Barzani. Artikel 140 i den irakiska konstitutionen kräver en lösning av tvisten om regionen genom olika stadier inklusive rösträtt i en folkomröstning. En folkräkning skulle vara ett viktigt första steg mot en omröstning för att lösa den territoriella tvisten.

”Framtiden för Kerkuk är kopplad till genomförandet av artikel 140, om denna artikel tillämpades så skulle frågan om Kerkuk lösas och folket i Kerkuk är de som avgör deras eget öde”, sa han. ”Om det finns förseningar eller (försök) för att undvika den irakiska konstitutionen, då kommer framtiden bli mycket farligt.” De irakiska områdena ifrågasätts av kurder och den arabisk-ledda regeringen i Bagdad, inklusive Kerkuk och områden i det oroliga norra Nineve-provinsen.

Inga medgivanden: På frågan om han var villig att erbjuda eftergifter till Bagdad genom att ge bort Kerkuk för att lösa ett långvarigt bråk om oljeinkomsterna och kontrakten, sade Barzani: ”Inte en chans Detta är en identitets fråga, en fråga om ära, en fråga om värdighet,. Hur kan vi? Frågan om olja och gas är en annan fråga, man kan aldrig blanda ihop dem. ” Kurdistan är också inför beskjutningen och flyganfallen av trupper i grannlandet Iran och Turkiet som försöker slå läger som drivs av kurdiska rebellgrupper PKK och PJAK. Båda använder bergen på den irakiska gränsen som en tillflykt från turkiska och iranska militären.

Beskjutningen och bombningarna har tvingat många kurdiska bybor från sina hem längs gränsen. Barzani sade att hans regering skulle kunna överväga att skicka de lokala kurdiska Peshmerga-styrkor till regionens gränser längs med Iran om läget försämrats ytterligare. Han tillade att den regionala regeringen har i samtal, ”Bett PKK att upphöra med sina militära attacker mot Turkiet. Attacker från PKK:s separatistiska rebeller mot turkiska militären har fått Ankara att genomföra flyganfall på den irakiska sidan av gränsen.”

”Vi är i kontakt (med PKK) och kommer att utnyttja det maximala trycket på PKK för att förmå de att upphöra med sina militära operationer eftersom det är som att leka med kurdiska folkets öde”, sa Barzani, själv före detta gerillaledare.

”Nu är inte tid för militära operationer, kan man kämpa för en sak på fredligt och demokratiskt sätt, så är detta lösningen.”

Kurdaktuellt.se