Ordföranden för KCK:s (Kurdiska Samhälls Unionen) verkställanderåd Murat Karayilan uppgav i en intervju med ANF att ”det inte finns mer utrymme för ensidiga åtgärder och den kurdiska frågan är på dagordningen.”

Karayilan svarade på anklagelser om ett eldupphör: ”Vad som än händer ska det vara ömsesidigt. Vi har gjort det klart att det inte finns utrymme för ensidiga åtgärder. ”

Ordföranden för KCK utvärderar Turkiets premiärminister Erdogans uttalanden om att ”en allvarlig utveckling kan säkerställas om PKK lägger ner sina vapen” och Iraks president Jalal Talabanis uttalanden om att ”han hade övertygat PKK om nedrustning”.

Karayilan meddelade följande: ”Den kurdiska frågan är en aktuell fråga och alla diskuterar och lägger fram en idé från deras eget perspektiv. Detta är inte en ogynnsam utveckling men Erdogans uttalande är något gammalt och ålade det kurdiska folket och PKK under en lång tid. Med andra ord avser regeringen att visa en attityd inom gränserna för möjligheten att efter PKK lägger ner vapnen och kapitulerar. Detta är dock ett omöjligt val för oss. Om Talabani sa han, jag tror att han uttrycker situationen genom att binda oss till vissa villkor på sitt eget sätt. Hans uttalanden kan tas upp för diskussion.”

Karayilan pekade på en del psykologisk krigföring och uttalanden som publicerades nyligen av olika tidsskrifter konstaterar att AKP-regeringen på detta sätt tar bort alla grunder för en fredlig lösning. Anmärkningsvärd är att det enda sättet inför denna situation är att göra motstånd, underströk Karayilan. Att prata om en lösning kan inte tjäna verkligheten när det samtidigt inleds attacker på andra sidan.

KCK ordförande meddelade att Barzanis besök i Turkiet gav ett negativt resultat och konstaterade att Erdogan hade ökat hoten efter detta besök. Om att operationen mot jurister avslöjade AKP:s avsikter och att den turkiska opinionen för att inse att AKP:s attacker hade eliminerat alla möjligheter till avspänning är odiskutabelt, betonade Karayilan.

”De ensidiga anfallen av den turkiska staten har satt igång processen”, konstaterade Karayilan och tillade att staten tillintetgjorde politiska påtryckningar och ökade våldet mot kurder för att på samma gång provocera de mot varandra.

Kurdaktuellt.se