Kropparna av vad som tros vara kurdiska frihetskämpar ligger på bårhuset i Meleti (Malatya), Turkiet.

Kropparna är extremt sargade, brända och förstörda på ett sätt som påminner om slakt varför det överhuvudtaget inte är möjligt att identifiera de, hälften av de tros vara kvinnor uppgav BDP parlamentarikern Hüsamettin Zenderlioğlu för Roj-TV i torsdags. Många anhöriga är oroliga inför förväntan om hur de turkiska myndigheter ska behandla händelsen. Turkisk militär som också tidigare använt sig av kemiska vapen mot kurder blir aldrig ifrågasatt varken av åklagarmyndigheten eller allmänheten om huruvida kropparna tilllfogats de skador eller var och när det ska ha inträffat.

Ordförande för MEYADER (Organisationen stöd och hjälp till anhöriga i Mesopotamien) Hüseyin Kuğu uppger: ”Det har inträffat en massaker i Kazan ravinen samt att 24 kurdiska frihetskämpar dödats med kemiska vapen har konstaterats av deras anhöriga. Om anhöriga till offren startar en rättslig process med det som utgångspunkt kommer vi på MEYADER att bistå de juridiskt.”

Kurdaktuellt.se