Enligt turkiska medier har turkiska stridsvagnar och andra bepansrade fordon gått över till irakiska gränsen som ett led i operationen mot kurdiska folk armen HPG.

Turkiets vice premiärministen gjorde ett uttalande om händelserna i Cukurca, norra Kurdistan (östra Turkiet) då kurdiska folkarmen HPG lyckades döda och såra uppemot 100 turkiska soldater efter en samordnad aktion från 18 punkter. Arınç sade följande; ” Att turkisk militär tillsammans med andra säkerhets styrkor genomför operationer både inom och utanför landet vet alla om. Dessa operationer fortgår med stor framgång. Vi har bedömt resultaten av operationerna och det finns bevis för att det har lyckats.”

Dessutom gjorde Turkiets ÖB också ett uttalande till den AKP-vänliga TV-kanalen NTV och sade att: ”Mellan 250-270 rebeller har dödats.”

Dessa uppgifter förkastas från kurdiskt håll och är inte heller är de bekräftade av något oberoende håll. Däremot har det dödats ytterligare fyra turkiska soldater under jakten och detta har turkiska tidningar har redan publicerat. Det är brukligt att Turkiets ledning försöker blidka allmänheten genom påhittade dödstal för att inte tappa i opinion.

Kurdaktuellt.se