Opposition partiet i Turkiet CHP (Republikanska folk partiet) överlämnade följande rekommendationer om hur kurdfrågan kan lösas till sin partiförsamling.

CHP:s tunga namn i kurdfrågorna vice ordförande Sezgin Tanrıkulu, för att få vitsord, lämnade över följande rapport till parti medlemmarna.

1-Lika medborgarskap rättigheter i konstitutionen

2-Utredning om verkligheter

3-Rättvist representation

4-Modersmål undervisning

5-Yttrandefrihet

6-Förstärkning av lokala myndigheter

7-Upplösning av byvaktsystemet

8-Slut på våld och krig

I partiförsamlingen ägde en hel del diskussioner rum föregående dag. Dessa rubricerades som ”Kurdiska dilemmat” och begäran från medborgare med kurdiskt ursprung om sin frihet och sina rättigheter är viktiga för CHP:s fredliga hållning och med denna rubrik nådde sedan nyheten dagstidningen Vatan.

Uttrycket ”Medborgare med kurdiskt ursprung” användes och ”medborgare med kurdiskt ursprung i samarbete” var ett annat uttryck som CHP använde när de la fram en rapport med åtta punkter. I den 18 sidor långa rapporten fanns 89 rapporter från SHP och åsikter som kom fram i generalförsamlingen och förslag och rekommendationer som man vill fröverkliga samt åsikter som kan skapa debatt, hette det.