Trafiken mellan Ankara och Teheran intensifieras ytterligare.

Ankara: Irans utrikesminister Ali Ekber Salihi kommer till Ankara efter KDP:s vice ordförande Nechirvan Barzani.

Salih förväntas ta upp PKK frågan med Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu och diskutera eventuella samarbeten med Turkiet kring kurdernas framryckningar.

Erdogan träffade Barzani: Erdogan tog emot Nechirvan Barzani. Mötet som hölls i den officiella besöks byggnaden tog ca 40 minuter. Ahmet Davutoglu och MIT:s (Turkiets motsvarighet till SÄPO) chefen deltog också i mötet. Vad som sades under mötet yppas det inte om till media.

Kurdaktuellt.se