Tiotusentals protesterade i Hanekin mot Iraks federala regering beslut om att ta ner kurdiska flaggor från myndighetsinrättningar.

Efter El Malikis beslut om att byta ut kurdiska flaggor mot irakiska på myndighetsbyggnader i Hanekin öppnade det för en konflikt mellan irakiska federala regeringen och kurdiska regionala styret (KRG). Tusentals unga kurder samlades och fördömde El Malikis agerande.

Tusentals kurder som marscherade med kurdiska flaggor i handen skanderade, ”Hanekin ska förbli kurdiskt.” . Detta ses också som en fingervisning om vad som kan hända i andra delar av Kurdistan som officiellt ingår i Iraks territorium. Därtill kommer USA dra tillbaka sina trupper från Irak vilket kan spä ytterligare på farhågorna om vakuumet det lämna efter sig. Det finns en rädsla för en regelrätt krig mellan irakiska nationella armen och peshmergen (kurdisk gerilla).

Kurdisk befolkning, styrs av Bagdad: Hanekin ligger i Diyala provinsen och styrs av Bagdad. Men de flesta som lever i denna stad är kurder. Hanekin som vill ingå i KRG som redan styr över tre andra provinser. De önskar att kurdiska flaggan ska vaja fritt över hela staden. Detta är symboliskt eftersom kurder i norra Kurdistan som just blivit kvitt förtryckarnas mästare Saddam Hussein eftersträvar frihet och opponerar sig mot all likartad verksamhet som begränsar känslan om frihet. Araberna däremot ser kurdernas önskan om frihet som en provokativ handling och ser det som ett hot!

Beslutet om att ta ner kurdiska flaggor från myndighets inrättningar togs av regeringen i Bagdad för två veckor sedan. Det verkar som om oavsett vem som sitter vid makten förändrar det i princip ingenting för kurdernas vidkommande. Därför att det förefaller vara en väldig angelägenhet att kväsa kurder så fort tillfället ges.

Kurdaktuellt.se