En PKK-avhoppare var i vittnesbåset vid måndagens förhandling i Roj-TV fallet. Och hon (vittnet) skulle inte leva upp till åklagarens tidigare påståenden om kopplingen mellan PKK och Roj-TV.

Vid måndagens förhandling i tingsrätten förhördes en före detta kvinnlig PKK:are i Roj-TV fallet. Hon bor i Danmark och har fått amnesti i Turkiet eftersom hon hade förklarat att de turkiska myndigheterna insisterat för en påstådd koppling mellan PKK och Roj-TV.

Men tingsrätten förklarade för kvinnans advokat Thorkild Høyer att hennes klient inte vill kommentera i tingsrätten när hon riskerade att bli anklagad för repressalier i Turkiet om hon talade. Chefsjuristen sade vidare att hans klient inte skulle leva upp till vad hon tidigare hade förklarat i Turkiet, vilket för övrigt kom upp under stor press. Hon skulle straffas och anklagas för terrorism, om hon nu talade sanning i tingsrätten, förklarade hennes advokat.

Vittnet har även tidigare utsatts för hot, där en maskerad man varit i hennes bostad och dödshotat henne för att hon skulle återberätta samma berättelse i rättegången som hon sagt tidigare, dvs. det hon hade berättat för de turkiska myndigheterna:

”Mannen sade att om vittnet inte säger detsamma i domstolen som det har sagts till den turkiska polisen, kommer det att gå väldigt illa med henne och hennes familj ”, sade Roj-TV:s försvarare Björn Elmquist, i tingsrätten den 16 augusti.

Domstolen fann det kvinnliga vittnet trovärdigt varför hon inte behövde vittna i rättegången, eftersom hon skulle straffas för sina åsikter.

Detta upprörde vice chefsåklagare Anders Riisager, vilket resulterade i ett meningsutbyte mellan åklagaren och kvinnans advokat Thorkild Høyer.

Innan Thorkild Høyer ledde vittne ut ur rättssalen, vände han sig till åklagaren:

”Ni har hört vad domstolen har sagt. Hon behöver inte vittna ”, förklarade vittnets advokat.

Kurdaktuellt.se