Demonstration mot Turkiets krigs-och förintelse politik samlade uppemot 200 personer på Mynttorget igår i Stockholm.

Även om uppsluttningen inte var lika stor som senast kändes kampviljan i den gråa höstdagen. Tal lästes upp och det skanderades ”biji Kurdistan” bl. a.

Kurdaktuellt.se