Vi fördömer den internationella komplotten som inleddes 9 oktober 1998 mot den kurdiska folkledaren Abdullah Öcalan.

9 oktober 1998 Startades en internationell komplott som blev upprinnelsen till att Abdullah Öcalan tillfångatogs cirka fyra månader senare i Kenyas huvudstad Nairobi, den dagen är en svart dag i det kurdiska folkets historia. När Turkiet hotade Syrien med krig, blev Abdullah Öcalan tvungen att lämna Syrien 9 oktober 1998. Detta satte igång en resa med många turer genom flera länder för Öcalans vidkommande och därmed blev kurdfrågan en internationell angelägenhet.

Eftersom den ryska regeringen var hårdpressad av både Turkiet, Israel och USA, nekade de Öcalan asyl trots att ryska parlamentet, Duman, redan godkänt Öcalans en politisk sådan. Då tvingades Öcalan att ansöka om asyl i flera andra länder för att till sist hamna i Kenya. Där blev han tillfångatagen under oklara omständigheter av en grupp som bestod av amerikanska, israeliska och turkiska agenter. Öcalan flögs sedan med ett privat chartrat plan till Turkiet och placerades då på fängelseön Imrali. Effekterna av kidnappningen samt sättet Öcalan behandlades på, upprörde kurder världen över. Demonstrationer hölls i städer över hela Europa såväl som på andra platser i världen. Öcalans överlämning till Turkiet betraktas som en nyckel händelse inom kurdisk historia.

Just nu sitter Öcalan i total isolering på Imrali helt från omvärlden sedan 73 dagar. Detta är omänskligt och detta är mot alla lagar och förordningar som existerar i världen just nu.

Isoleringen av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan har därför lett till stort missnöje hos det kurdiska folket. Det är orsaken till att åtskilliga protester med våldsamma sammandrabbningar äger rum runt om i Turkiet, Tyskland, England, Frankrike, Holland, Belgien och norra Kurdistan (sydöstra Turkiet) just nu. Vi kurder vädjar nu till våra svenska kamrater och till det internationella världssamfundet samt alla demokratiska krafter att omedelbart upplösa Öcalans isolering. Vi vädjar också att de sätter press på den turkiska regeringen för att sätta sig vid förhandlingsbordet för att lösa kurdfrågan.

Den mest långvariga konflikten i Mellanöstern är kurdfrågan som berör bl. a. Turkiet. EU och de andra europeiska länderna spelar en avgörande roll för att få till en lösning i denna fråga. Ett modigt kliv framåt i europeisk politik behövs i detta avseende. Men det finns en stötesten, nämligen: Svartlistningen av PKK som en terroristorganisation utgör ett allvarligt hinder för en politisk lösning i den kurdiska frågan. Lossar man greppet om ”terrorism”-etiketten kommer det att hjälpa till att normalisera situationen och främja de demokratiska rösterna i Turkiet till att tala ut.

Vi menar att fred inte kan uppnås med vapen eller genom att anklaga kurder för terrorism, oavsett om de stöder PKK eller inte. Därför att;

  • Sedan tre månader tillbaka bombarderar turkiskt stridsflyg dagligen byarna i södra Kurdistan (norra Irak).

  • Isoleringen av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan är nu uppe 73 dagar.

  • Turkiet förklarade 15 regioner i norra Kurdistan som militärzoner.

  • Höggravid kurdisk kvinna med tillsammans med ett fyra årig barn sköts till döds av turkisk polis.

  • Medan KCK rättegångarna fortsättar mot tusentals kurdiska politiker och människorättsaktivister, borgmästare och sex nyvalda parlamentariker, har arresteringarna av kurder fortsatt i oförminskad styrka. Fredagen den 23 sept. arresterades ytterligare tre BDP-borgmästare. Borgmästarna greps under ”KCK”-operationens namn.

Hur och när denna hänsynslöshet ska upphöra vet ingen. Kurder i Sverige förbereder därför för en ny demonstration mot Turkiets krigspolitik.

Federationen för kurdiska föreningar i Sverige (Kurdiska Rådet) fördömer Turkiets omfattande krigspolitik mot det kurdiska folket. Fredag 7 oktober anordnar federationen en demonstration mot Turkiets isolering av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan, samt mot förnekelse- och förintelsepolitiken mot det kurdiska folket och landets militära och politiska operationer mot kurdiska gerillan och kurdiska politiker. Kurdiska rådet uppmanar alla kurder oavsett geografisk tillhörighet och våra svenska kurdvänner att visa sympati för vår sak under detta kritiska skede.

Datum: fredag, 7 oktober

Tid: 15:00

Samling: MYNTTORGET

Kurdiska Rådet

Fridhemsgatan 44-46,

112 40 STOCKHOLM

Tel: 08-652 43 30

Kurdaktuellt.se