En ansökan har inletts för att stödja den kurdiska TV-stationen Roj rätt att sända till kurderna i hela världen.

Kampanjen har inletts för att stödja den kanal som har anklagats för brott mot terrorismens klausul i strafflagens 114:e §. För att stödja kampanjen vänligen skicka ett mail till respektive rättsliga instanser och utrikesministern i Danmark.

Man vill bland annat följande ska finnas med i e-mailets innehåll:

”Runt om i världen ser miljontals kurder, den kurdiska satellit-tv-stationen Roj. Roj-TV är inte bara den viktigaste kurdiska TV-stationen, men också den kanal som har högst betyg bland alla TV-kanaler i Turkiet. Trots detta, och kanske på grund av detta faktum, fortsätter den turkiska regeringen att sätta press på den danska regeringen att stänga Roj-TV under förevändning att ”bekämpa terrorismen.

Men det är klart att den turkiska regeringens ansträngningar förknippas med förtryck av det kurdiska språket som Roj-TV-sändningar via deras nyheter, musik, kulturprogram etc. motverkar. Roj-TV är vår frihet att rösta, som berikar världen och berättar om förhållandena i Kurdistan.”

Kurdaktuellt.se