Under gårdagens förhandling i Roj-TV saken, framkom det att Manouchehr Zanoozi tidigare direktör för Roj-TV, hade fått hotfulla samtal från den iranska underrättelsetjänsten.

Under den 17: e utfrågningen var försvarare Björn Elmquist på Manouchehr Zanoozi för att denne skulle förklara hans tio förhör med danska polisen sedan maj 2006 till maj 2010. Vid ett tillfälle förklarade Zanoozi att han hade hotats per telefon av någon som påstod sig tillhöra den iranska underrättelsetjänsten.

”Och det fick dig att köpa en pistol?” frågade Elmquist.

Som så många gånger tidigare såg Manouchehr Zanoozi över till åklagaren innan han svarade jakande, ”Ja.”

Det fick åklagaren, vice riksåklagare Anders Riisager att protestera över frågan. Och domaren var tvungen att instruera Elmquist att han inte kunde anfalla vittnets trovärdighet på det sättet.

Zonoozis ljudupptagningar, Iran och Turkiet hotade mig: Zanoozi som förhördes av domstolen i Köpenhamn under Roj-TV rättegången, lämnade överljudupptagningar som han själv spelat in under sina möten/samtal med turkiska och iranska underrättelsetjänsten.

Zanoozi sade till Amed Dicle att han hade blivit hotad av Turkiet och Iran och även av dansk underrättelsetjänst. Rättegången som inleddes den 15 augusti lyssnat till Roj-TV:s före detta direktör Manouchehr Zanoozi sedan rättegångens 14: förhandlingstillfälle. När åklagaren var klar med sina frågor började Zonoozis egen advokat ställa frågor till honom.

Förhandlingen som började 09:30 idag och som är 17:e förhandlings tillfälle omgärdades av stora säkerhetsåtgärder. Turkiska diplomater kom också i grupp till rättegången. Medan Zanoozi leddes till rättegången av polisen skrek han ”Jag ljuger inte, jag ljuger inte.”

Roj-TV:s advokat Elmqvist ställde sedan frågor till honom. Advokaten förundrade sig över motsägelserna i hans förhör under olika tillfällen till den danska polisen. Att det tidigare har skrivits i en nätsajt om att Zanoozi kan vara en agent, påminde advokaten honom om.

Zanoozi: ”Detta är inte sant och jag ska anmäla de som skrivit det”, ”Jag ska också anmäla Imdat Yilmaz ´nuvarande direktör för Roj-TV”

Förskingring av Roj-TV medel: När Zanoozi påstod att den iranska underrättelsetjänsten hotade honom, presenterade Roj-TV advokaten Elmqvist en akt om Zanoozis förskingring på 485 000 danska kronor från Roj-TV. Zanoozi hade tidigare dömts till trolöshet mot huvudman av en annan domstol och han påstod att han var oskyldig varpå försvarsadvokaten lade fram akten om förskingringen.

Kurdaktuellt.se