Vid dagens förhandling i tingsrätten fann Roj- TV: s försvarare Björn Elmquist, åklagarsidans huvudvittne, Zanoozi ” full av lögner.”

Tingsrätten tog idag upp förhandlingen mot Roj-TV, kurdisk TV-station som sänder med licens från Danmark och som anklagas för terrorism. Roj- TV: s försvarare Björn Elmquist började förhöret med att ställa en rad detaljerade frågor till tidigare chefen för TV-stationen Roj, M. Zanoozi, däribland tidpunkten för polisanmälan. Försvararen Björn Elmquist tvivlade faktiskt på Zanoozi berättelse om var han befann sig under åren 2000-2006.

Frågorna utlöste en otyglad vrede från vice riksåklagare Anders Riisager, varför han blev förbryllad över frågorna.

”Vad är meningen med dina frågor Elmquist?”, sade vice riksåklagaren.

Roj-TV: s försvarsadvokat svarade att det var lämpligt att klargöra förfarandet och tidpunkten runt när Zanoozi hade kontaktat polisen. Biträdande statsåklagare Riisager svarade ilsket att det inte hade någon betydelse för fallet.

Sedan förklarade Björn Elmquist att det hade väsentligt betydelse att förmedla i domstolen om Zanoozi är en bedragare.

”Detta vittne är en lögnare, och hans svarar är för sin egen fördel.” Sade Elmqvist.

Kurdaktuellt.se