Haftanin som är i kurdisk befrielse armens ( HPG) kontroll, blev utsatt för kraftigt bombardemang av turkiskt stridsflyg den 24 september och fem kurdiska frihetskämpar miste, till följd av det livet.

Behdinan: I attacken som var riktad mot Haftanin som ingår i HPG:s försvars område, dödades fem kurdiska frihetskämpar efter flera flyganfall från turkiska armen den 24 september. Till en början var dödstalet lågt men eftersom de sårade inte fick sjukvård i tid, ökade antalet döda.

HPG:s befälhavare sade följande i sitt pressmeddelande, ”Trots att vi gjorde allt vi kunde för att rädda livet på fem av våra kamrater, lyckades vi inte med det och vi känner sorg över det. Vi uppmanar det kurdiska folket och det demokratiska samhället att ta våra kamrater till sina hjärtan. Vi begär också att vårt folk att enas och samlas med all sin styrka runt våra kamrater och bygger upp en national sammanhållning tillsammans med våra martyrer.

Kurdaktuellt.se