Kurdistan regionala regering (KRG) skickar två delegater till Bagdad för samtal om kvarstående frågor.

President Barzani: ”Vårt viktigaste vapen inför stora utmaningar är vår enighet.”

Efter ett möte med företrädarna för de största politiska partierna i den kurdiska regionen meddelade president Barzani att en kurdisk delegation snart kommer att besöka Bagdad för samtal om kvarstående frågor mellan Erbil och Bagdad.

President Barzani sade att delegationen, som leds av KRG premiärministern Barham Salih, ska föra samtal med irakiska regeringstjänstemän och politiska ledare om genomförandet av avtalen som redan finns mellan politiska partier och som kan leda till bildandet av den aktuella regeringen.

På den inre politiska atmosfären i den kurdiska regionen, instämde deltagarna om att dagens möte uppfyller alla kriterier och att mötet i sig sänder ett starkt budskap. Att harmoni och enighet är avgörande mellan och oppositionspartier. President Barzani underströk också betydelsen av detta möte och sade: ”Vårt viktigaste vapen inför stora utmaningar är vår enighet. Jag är mycket nöjd att se att vi alla är eniga om nationella frågor.”

Kurdaktuellt.se