KRG:s (Kurdish regional goverment) president Massoud Barzani uppmanade lingvister att arbeta tillsammans för att skapa ett standardspråk för skriftlig kurdiska.

Barzani diskuterade en standard språk och ett antal politiska frågor på ett möte under sitt besök i Soran den 3 september. Huvudtemat var att en statlig delegation introducerar flera förslag under en rad besök i södra Kurdistan (Norra Irak) städer. I Koya lovade han lokalbefolkningen att han skulle främja staden status till en halv självständig administrativ enhet. Han förklarade också Soran som en administrativ enhet. Delegationen besökte även Sulaimaniya den 21 september och Khanaqin och Kalar den 22 september.

Att förena kurdiska dialekterna i en enda standard akademisk språk, har varit en fråga för debatt bland lingvister i Kurdistan, med fokus på läroplanen.

”Varje nation har olika dialekter och vi är som alla andra nationer. Men de har kunnat enas och skapa ett språk för det skrivna ordet. Vi behöver det också”, sade Barzani.

”Vi måste arbeta för kommande generationerna så att de har ett definierat språk för läsning och skrivning.”

President Barzani efterlyste insatser av lingvister för att få de skrivna skillnaderna minska, men sade också, det talade språket bör hålla sina dialekter. Trots att alla kurdiska dialekter skiljer sig från en stad till en annan och även från en by till en annan så har kurdiskan fyra huvudsakliga dialekter, som alla används i södra Kurdistan:

Sorani talas i Erbil, Sulaimaniya och Kirkuk provinserna trots regional dialekt skillnad mellan dem.

Badini talas i Duhok provinsen och i vissa städer i Erbil och Ninewa provinser.

Hawrami talas i vissa sydöstra städerna Sulaimaniya.

Kalhurri är dialekten i Khanaqin i Diyala-provinsen.

Men i södra Kurdistan finns den största skillnaden mestadels mellan Badini (norra Kurmandji) och sorani, som är den dialekt av huvudstaden Erbil och regeringen.

President Barzani, precis som sin far och kurdiska legendariske ledare Mulla Mustafa Barzani, använder sorani för sina officiella uttalanden, även om han kommer från en Badini språkområdet. I sitt tal i Soran, diskuterade president Barzani politiska utvecklingen i regionen och i Irak.

Han uttryckte gång på gång sitt missnöje med den irakiska regeringens oförmåga gällande kurdiska frågor. Tidigare träffade Barzani kurdiska politiker i Bagdad och med dem utarbetade man kurdernas krav i ett brev med 22 punkter som lämnades till Iraks premiärminister Nuri al-Maliki.

”Tyvärr är vissa steg långtifrån konstitutionen och federalismen och detta är inte acceptabelt för det irakiska och kurdiska folket”, sa Barzani i Irak.

Han tillade att Kurdistans regionala regering väntar på ett svar från Bagdad för att se hur de reagerar på de kurdiska kraven. Om den irakiska regeringen ger ett positivt svar kommer KRG skicka en högt uppsatt delegation för samtal om svävande frågor mellan Bagdad och Erbil.

”Konstitutionen ger skyldighet att garantera att Irak kan förbli enad men ingen ska tolka grundlagen utefter egna intressen” sade Barzani.

En annan skyldighet är ”äkta partnerskap” av de irakiska krafter, som kombineras i regeringen.

”Vi försvarar verkligt partnerskap men konstitutionen och federalism är inte bara av intresse för Kurdistan, men också för hela irakiska folket”, tillade Barzani. Noterbart det välstånd Kurdistan har uppnått tack vare dess regionala regering, är inte jämförbar med Bagdad under centrala

regeringen.

Han kritiserade staten för att tillhandahålla tjänster enbart till irakierna, vissa städer har el för bara två eller fyra timmar om dagen.

”Kurdistan Regionens frågor lämnas åt sidan, vad svarar de för det irakiska folket?” När man talar om dessa problem, sade han, vissa vill utnyttja den för att orsaka spänningar mellan kurder och araber som ”aldrig förr.” ”Vi bör tala om dessa för att ta bort de problemen och vissa människor är inte glada över det,” han talade indirekt om premiärminister Maliki och hans regering.

Kurderna är en del av Irak val med tillståndet Irak är bunden av konstitutionen och är ett federalt och demokratiskt land, konstaterade Barzani och uppmanade staten att möta kurdiska krav.

Kurdaktuellt.se