London: I Storbritanniens huvudstad London hölls en jätte -demonstration mot Turkiets pågående förnekande och förtryck mot kurder.

I demonstrationen som anordnades av det engelsk-kurdiska riksförbundet, deltog även Kurdish community center, Kurdiska Kvinnorådet, Ungdomsrådet, Londons kulturcenter, Day-Mer och ACSI,deltog över ett tusen personer.

Demonstratinståget leddes av kvinnor och barn och påbörjade vid stadshuset i centrala London. På de plakats som uppvisades stod det bl. a. texter som ” kurder vill ha erkännande av sina fri och rättigheter” samt ” I Turkiet pågår krigsbrott mot kurder”.

De hölls ett flertal tal under marschen som betonade det rättslösa isoleringen av den kurdiske ledaren Abdullah Öcalan och de militära operationerna som pågår i södra Kurdistan där hela byar bränns ner till aska. ”Kurdistan ska begrava fascismen” och ”Frihet för Öcalan frihet i Kurdistan ” var några av slagorden under demonstrationen.

Under demonstrationen pågick en liten dispyt mellan polisen och demonstranterna. Detta skedde när polisen anhöll två personer ur demonstrationståget med skälet att de inte hade tillstånd att demonstrera. Samtliga deltagare utförde en protest mot detta genom en sitt-aktion som fortgick således tills polisen släppte de två anhållna.

Nämnvärd är att under hela färden var det många entusiastiska engelsmän som genom applåder och tutandet visade sitt stöd för det kurdiska folket i demonstrationen vid det kurdiska kultur centret.

Ungdomsfestival satte igång: Efter demonstrationen anordnades en paneldebatt, i anknytning till kurdiska ungdomsfestivalen som anordnas för sjätte året i rad med bl. a. BDP riksdagsledamoten Nazmi Gur och Reimer Hayder ur ”Initiativet för Öcalans frihet”

Gur , berättade om hur det kulturella förtrycket som det kurdiska samhället utsatts har en lång historiskt bakgrund. Han sa, de kurdiska byarnas namn ändrades, och det pågick ett ständigt föringning av allt det kurdiska, men att det kurdiska folket till följd av detta tvärtom envist trotsat detta förtryckt och de förgöringsförsöken varit förgäves.

Han betonade vikten av ”demokratisk självstyre ” för upprätthållandet av kurdernas kulturella rättigheter och mot det ”kulturella folkmordet”. De viktigaste momenten i demokratisk autonomi tillhör kulturområdet tillade han.

Hayder framhöll hur olagligt och omänskligt den långa isoleringen av Öcalan är. Han uppmanade det kurdiska folket framför de kurder och kurdiska organisationer som bor runtom i Europa och andra länder, att se till att berätta verkligheten för kurderna, att de nu borde dra nytta av att den turkiska staten erkänner sin dialog med Abdullah Öcalan och därigenom förmedla det till världen för kännedom om sanningen.

Årets tema för ungdomsfestivalen är ”NEJ TILL KULTURELL FOLKMORD” och kommer att pågå under fyra dagar . Festivalen inbegriper kultur aktiviteter såsom sportaktiviteter och kommer att avslutas med en stor konsert den 2:a oktober.

Kurdaktuellt.se