Europeiska domstolen: Tyskland kan inte ålägga ett totalförbud mot TV-kanalen Roj.

Officiell beslutade domstolen idag att Tyskland inte kan införa ett totalförbud mot TV-kanalen Roj. Enligt domstolens beslut, kan Tyskland i undantagsfall förbjuda stationens verksamhet inom sina egna gränser. Tyskland kan inte ålägga ett totalförbud mot stationen eftersom stationen har dansk TV-licens. Således är det bara Danmark som kan stoppa stationens verksamhet.

Tyska Roj-TV förbjudet: Det tyska inrikesdepartementet hade på annat sätt, utan att de tyska domstolarna, införde förelägganden mot Roj-TV, som en följd av inrikesministeriets beslut, plundrade de tyska myndigheterna den här veckan av ett närstående företag med den kurdiska TV-stationen Roj – nämligen Wiko GmbH, en kurdisk produktionsbolag.

Den tyska domstolen ålade EG-domstolen, enligt artiklar 267, att ha denna rättegång som ett prejudikat. Frågan kännetecknas av att EG-domstolen har möjlighet att ta ställning i saken.

Kurdaktuellt.se