De kurder som lever i Sverige, Finland, Norge och Danmark möttes under kurdiska kulturfestivalen som anordnades för 13:e gången i Stockholm igår. De tusentals personer som deltog i festivalen krävde stop på de bombningar som pågår gentemot kurdiska frihetsrörelsen av Iran och Turkiet.

De svenska och kurdiska politiker som höll tal under festivalen uppmanade Turkiet och AKP-regeringen att lösa den kurdiska frågan med fredliga medel. Riksdagsledamot Jacob Johansson (V) erinarade om att de bombningar som Turkiet och Iran utför framför allt skadar civila människor. Johansson sade ”Bombningar och våld kan inte lösa den kurdiska frågan. Konflikten kan endast lösas genom fredliga handlingar och dialog ” han uppmanade till att omgående stoppa attackerna.

Johansson menade att Turkiet kan genom de militära operationerna endast undertrycka det kurdiska folkets yrkanden. Politiska problem bör lösas med politiska lösningar och dialog. Turkiet är idag kandidat till EU-medlemskap och den svenska regeringen bör uppmana och agera för att Turkiet ska lösa konflikten med fredliga medel. EU bör tillsammans med Sverige omedelbart agera för att stoppa bombningarna av Södra Kurdistan. Johansson uppmärksammade även att antalet arresteringen av kurder ökat på sistone avslutade talet med hyllningar som ”Länge leve kurdiska identiteten”, ”länge leve den kurdiska kulturen och länge leve Kurdistan”.

BDP riksdagsledamoten Demir Celik framförde i sitt tal Att AKP regeringen överhuvudtaget inte hade intresse av att lösa den kurdiska konflikten. Trots stora framgångar för pro-kurdiska partier som skapade förhoppningar om en fredlig lösning av konflikten, gjorde AKP sitt yttersta för att motarbeta detta och eskalera kriget.

Celik uppmärksammade att det varje dag arresteras tiotals kurdiska politiker och att varken kränkningar eller arresteringar skulle stoppa det kurdiska folkets kamp om att begära sina rättigheter och kräva demokratisk autonomi.

Remzi Kartal ordförande för Kongra-Gel sa i sitt tal att det inte finns någon kraft i världen som kan stoppa det kurdiska folkets motstånd. Det kurdiska folket kommer fortsätta sin kamp för demokratisk autonomi och det finns ingen makt som kan förhindra det sa han via sitt deltagande i cinevision.

Rojhilats Ibrahim Saleh Bextiyar, Simar och Astragalus sjöng kurdiska sånger och hymn, barn och ungdomar framförde skilda danser ur den kurdiska folkloren under festivalen.

Festivalens huvudtema var ” Fri Ledarskap”, ”Fri identitet”och” Fritt Kurdistan” och det tillägnades de krigsmartyrer som förlorade sina liv under Irans ockupation. Remzi Kartal lämnade slutligen över en kamera och en penna som tillhörde ANF journalisten Simko Serhildan som också dödades under 2: a september ockupationen, till heval Silan.

Kurdaktuelt.se