Fred och demokrati Partiets (BDP) 2: a kongress, som beskrivs som Kongressen för Demokratisk Autonomi, har börjat igår vid Ahmet Taner Kışlalı idrottshall i Ankara, Turkiet.

Detta blir en viktig kongress där beslut ska fattas, både vad gäller demokratisk autonomi projektet och tanken på en partikongress som omfamnar många civila samhällets organisationer. Kongressen har börjat oundvikligen att tala om krig igen. Faktumet att Iran har startat en ny militär operation och med nyheter om civila förluster skapar oro bland befolkningen. Turkiet är på krigsfot också, även om det aldrig riktigt slutat med sina militära operationer.

Det verkar uppenbart att Iran och Turkiet har enats om ett gemensamt agerande mot den kurdiska gerillan. Och denna operation har godkänts (om inte, åtminstone inte ännu, aktivt stöd) av Kurdistans regionala regering, KRG. Och naturligtvis för att kunna introducera sådana uppgörelser Turkiet (och Iran) måste ha fått godkännande från USA.

Kongressen kommer förmedla buskapen om fred och demokrati för att motverka bruket av krig och våld som används av turkiska staten. Parollen för denna kongress är ”Vi hälsar demokratisk autonomi och demokratiska republiken”.

Kongressen, tillägnad den mördade Wan provinsen fullmäktigeledamot Ayhan Yildirim, samt minnas kurdiska politiker som Hüsnü Ablay, Cihan Deniz, Mazlum Dogan och Sema Yuce som är symbol namnen för den kurdiska frihetskampen.

Talen som kommer att hållas, skall innehålla samtal för demokrati och påpeka på att regeringens senaste försök för en ”säkerhets-orienterad lösning” kommer att förbli resultatlösa. Tal och diskussioner under kongressen förväntas också att klargöra BDP: s hållning gentemot parlamentet under den kommande perioden.

1174 delegater som deltar i kongressen kommer att välja 80 permanenta och 40 suppleanter till partirådet. Selahattin Demirtas har redan valt till ledare för BDP. Å andra sidan, förväntas många politiska partier, företrädare för organisationer, utländska delegationer att närvara vid mötet.

Kurdaktuellt.se