En ny rapport från människorättsorganisationen IHD rapporterar att Turkiet använder kemiska vapen i kampen mot den kurdiska gerillan.

Rapporten innehåller dokument som noterar att den turkiska armén bland andra har använt kemiska vapen mot kurdiska gerillan. Det användes 39 olika substanser mot gerillan från 1994 till 2001 under militära operationer. Vid dessa attacker dödades 437 gerillasoldater.

Rapporten innehåller också annan viktig information enligt följande:

*Två gerillasoldater dödades som ett resultat av den turkiska militären har använt biologiska vapen i kriget mot PKK.

*437 kurdiska gerillasoldater dödades som ett resultat av användning av kemiska vapen.

*134 djur dödades när de kom i kontakt med de kemikalier som fanns i luften efter turkiska bombningarna med kemiska vapen.

*Sedan den 17: e augusti 2011 den turkiska militären i samarbete med den iranska armén inledde ett krig mot PKK när de attackerar PKK-baser i Irak och Turkiet, med tunga luftvapen. Här finns flera ögonvittnen som hävdade att kemiska missiler använts i strid.

*Flera civila har hittills mist livet sedan den 17 augusti, bland annat en familj på sju, när den yngsta var ett spädbarn.

Enligt Genèvekonventionen är det inte tillåtet att använda kemiska eller biologiska vapen. Men Turkiet har aldrig brytt sig om några konventioner eller lagar utan brukat diverse kemiska och biologiska vapen när de själva ansett det lämpligt.

Kurdaktuellt.se