Vid demonstrationen som anordnades idag i Stockholm av kurdiska rådet kunde man skönja stor deltagande från alla kurdiska parter.

Demonstrationståget för att fördöma Turkiets och Irans aggressioner gentemot kurder och därigenom uppmärksamma svenska folket om det som pågår mot kurder i Kurdistan, som startade vid humlegården var ytterst mångfaldig. Mödrar med barnvagnar, gamla farbröder med käppar, ungdomar med PKK:s, KRG:s, PJAK:s samt PYD:s flagga sågs vaja de högt och outtröttligt. Kortegen som fortsatte först genom Birger Jarlsgatan och sedan förbi Hamngatan och vidare mot Kungsträdgården, fick enorm uppmärksamhet av folk på staden. Många nyfikna ansikten över den färgglada samlingen stod och tittade på medan demonstranterna samtidigt skanderade slagord som ”Biji serok Apo”, ”Biji Kurdistan”. Arbetsamma funktionärer som gick vid sidan av demonstrationståget, delade ut flygblad till förbigående. Många glada ansikten över den brokiga skaran var omöjligt att undvika.

Efter cirka tre kvart nådde kortegen framtill Mynttorget. De samlades i en stor ring varpå pressmeddelandet från kurdiska rådet lästes upp och sedan hölls det ytterligare flera tal för att mätta de törstande öronen som hade samlats för att absorbera all dess intryck som den gav ifrån sig. Det spelades musik mellan talen samt några ungdomar som inte förmådde att hålla sig ifrån att dansa, var bara glädjande.

En åskådare kom fram och undrade vad ”Biji” betydde! Det tillhör ovanligheterna att utomstående engagerar eller intresserar sig för den kurdiska saken men denna gång kände vi en viss hopp om att en förändring är i sikte. Det gick upp för mig att så länge vi inte står upp, kämpar, lägger ner tid och energi och inte engagerar oss i denna kamp, kommer vi inte få andra att känna sympati för vår sak.

I sin helhet var hela arrangemanget ovanligt välbalanserad, lättsam och energisk på samma gång. Jag är säker på att vi lyckades väcka många ur en dvala där kurder inte fanns med i drömvärlden. Vi markerade att vi finns och att det måste till förändring för att världens största folk utan ett självständigt land, är inte splittrad som många tror.

För att beskriva det hela vill jag gärna citare en av deltagarna i demonstrationståget: ” Jag tror att jag kommer vara den första kurden rymden, eftersom jag känner en sådan eufori idag att det känns som om jag är i skyarna!”

Kurdaktuellt.se