Pressmeddelandet som släpptes av kurdiska rådet angående Irans och Turkiets bombningar av Kurdistan, anges i sin helhet här nedan.

”Samtidigt med tragedier som pågår i andra delar av världen, fortsätter förintelsen av kurder och förstörelsen av Kurdistan natur av turkisk och iransk militär. Men förfärande nog är både Sverige och resten av världen knäpp tysta inför det som sker framför deras ögon!

Den islamistiska regimen i Iran bombarderar byar och tar livet av civila i södra Kurdistan (norra Irak) och dessutom gjort försök för att invadera regionen med marktrupper. Parallellt med det, har Turkiet i en samordnat operation med Iran genomfört flygräder mot södra Kurdistans turkiska och iranska gränser. Detta har förorsakat många civila dödsfall, däribland många barn och kvinnor. Även Kurdistans fauna och flora har fått omfattande skador p.g.a. de anlagda skogsbränderna som har startats av de iranska och turkiska arméerna.

Dessa attacker inträffar just när det pågår flera revolutioner i många arabiska stater för att folket vill frigöra sig från diktaturernas förtryck och att världens 193:e land (Sydsudan) blev ett faktum. Kurdistans ockupanter har än en gång gått ihop för att krossa kurdernas kamp om frihet, rättvisa och jämlikhet. Inte ens krigslagarna enligt Genève konventionen respekteras av dessa brutala länder, eftersom de bombar civila mål och använder förbjudna kemiska vapen. Trots det har vi på den kurdiska sidan försökt att lösa frågan genom dialog och fredliga medel, men våra folkvalda parlamentariker fängslas och vår folkledare Abdullah Öcalan har återigen isolerats ytterligare på Imraliön. Detta kan spä ytterligare på hatet som redan finns mellan minoritets befolkning och de styranden vilket kan bli en grogrund för inbördeskrig som kan kosta tusentals människors liv.

Eftersom världens ledande makter värnar enbart om sina egna ekonomiska intressen och därigenom förhandlar med terrorstaten Iran i smyg och öppet stödjer Turkiets statsterror mot Kurdistan och dess folk, hamnar största ansvaret istället på politiska partier, människorättsorganisationer och individer att säga från och stå upp mot makthavarna, inte endast för kurder utan för hela mänsklighetens skull!”

Kurdiska Rådet i Sverige

Fridhemsgatan 44-46

112 40 Stockholm

Kontakt: 08-652 43 30

Mail: Info@kurdiskaradet.se

Kurdaktuellt.se