HPG:s befälhavare Nurettin Sofi som svarade på frågor från Yeni Özgur Politikas reporter sade att detta är den sista striden för Erdoğan.

HPG:s (Hezin Paristina Gel/Folkets Försvarsmakt) befälhavare Nurettin Sofi påpekade att AKP (Rättvise och utvecklingspartiet) har börjat utföra sina spel mer öppet samtidigt som de förbereder sig för en kurdisk massaker. ”Detta är den sista striden av Erdogan och hans regering. Kurdistan kommer att begrava Erdogan i detta krig ”, sade Sofi.

Han besvarade frågor från Yeni Özgür Politika (Nya Fria Politik) tidningens reporter i Tyskland. HPG ledaren Sofi uppgav att ”Alla insatser har gjorts för fred men under de senaste 18 åren har dessa utnyttjats av den turkiska staten”, och vidare sade han ”Erdogan och hans regering har inte tvekat att tillämpa alla slags lömska planer i ansiktet på fredssträvanden från vårt ledarskap under de mest svåra omständigheter och med stor känslighet och uppmärksamhet”.

Sofi påminde om att ”Gerillastyrkorna är kvar i en defensiv position trots alla intentioner av den turkiska staten som har flyttat fram sina ohämmade attacker sedan början av året mot den demokratiska segern för folket i Kurdistan. Precis som allt annat, hade försvarets ställning också en gräns. Med vedergällning och i avskräckande syfte agerar vi och utvecklar vår taktik med det som utgångspunkt. Vi har också avslöjat massaker planer och komplott från den turkiska staten och AKP-regeringen. Erdogans sanna ansikte har uppenbarats” underströk Sofi.

”Bergen i Kurdistan är de mest naturliga fästen och utgör ett värdigt motstånd om kampen för frihet som kommer att fortsätta under många år. Ju längre detta krig pågår desto mer kommer vi att visa Erdogan att hans befogenheter inte kan sträcka sig bortom Kurdistans berg och att dessa inte kan förstöras med flygattacker oavsett omfattningen av vapen och bomber. ”

Kurdaktuellt.se