Barzani: Om det skulle bli regelrättkrig då ska vi göra vad som behövs.

Hewler: Den federala kurdiska regionens president Massoud Barzani sa i ett tal att: ”Attentaten som sker mor Kurdistan av Turkiet och Iran är resultat av rädsla för kurdernas enighet och styrka. Vi ska använda alla diplomatiska medel för att försöka lösa problemet men om det skulle bli aktuellt med marktrupper skulle det uppfattas som ett otvetydigt krig mot den federala regionen Kurdistan och vi kommer då att ha ett helt annat förhållningssätt.”

Mer än 40 icke-statliga organisationernas representanter i den federala regionen Kurdistan, träffade regionchefen Massoud Barzani på huvudkontoret i staden av Saladin. Turkiet och Irans luftangrepp och artilleriattacker mot södra Kurdistan gav intrycket av att Barzani uppmanas att försöka pressa den irakiska federala regeringen om skydd av gränserna.

”Vi får inte vara tysta inför attackerna och vi måste visa nationell enighet”

Alla icke-statliga organisationernas representanter, ställde frågor till Barzani om attackerna och menade att vi inte får vara tysta inför de och måste visa national enighet.

Barzani som svarade på frågor ifrån civila samhällsorganisationerna menade att Turkiet och Iran måste sluta med att lösa frågan genom våld och börja sitta vid förhandlingsbordet. Vi har förmedlat det till både iranska och turkiska representanter för att få rätt riktning på processen. Angående attacken på Irans konsulat dementerade han följande som uttalades av iranska myndigheter: ” Vi har kontakter med federala Kurdistans president och vi har ekonomiska förbindelser” ”Vi har då aldrig haft ett sådant samarbete” sade Barzani.

Han underströk också att de ekonomiska relationerna mellan Iran och Turkiet och Barzani, kan aldrig komma framför de nationella intressena, de kommer inte att överstiga de ekonomiska eller politiska förbindelser, tillade han.

Kurdaktuellt.se