Turkiska stridsplan har träffat en civil bil och dödade sju personer varav en kvinna och fyra barn.

Qandil: Turkiets flygbombningar har återigen riktats mot civila kring Qandils högländer i södra Kurdistan (norra Irak). Som en direkt följd av bombningarna, träffades en civil bil och de sex personer som färdades i bilen rapporteras ha omkommit. Enligt erhållna uppgifter har stridsflygplan bombarderat regionen i synnerhet Kurtekê, där man kan se kolonner av civila bilar som flyr från angreppen. Två av offren var knappt ett år gamla och de andra kropparna gick knappt att identifiera p.g.a. den högexplosiva detonationen.

Stridsflygplan fortsätter att bomba Bene och Muslok regionerna. Samtidigt enligt uppgifterna, syns stridsflyg flyga över både Zap som har bombats i morse och Metina och Gare regionerna.

Kurdaktuellt.se