Silan Bicen läkarstuderande vid Odense Universitetshospital i Danmark, kommer att berätta i flera exklusiva artiklar för kurdaktuellt.se, om sina intryck vid rättsförhandlingarna om Roj-TV som hon följer på plats.

Första dagen: Den kurdiska tv-kanalen Roj-TV är ute på hal is. I måndags startade rättsförhandlingarna mellan de turkiska myndigheterna med den danske vice statsadvokaten, Anders Riisager, i spetsen av dess 2 åklagare och den kurdiska kanalen Roj-TV:s representanter med danske försvarsadvokat Björn Elmquist i täten.

Förhandlingarnas första dag inleddes med att Elmquist protesterade mot åklagarna och pekade på att de har haft täta förbindelser till de turkiska myndigheterna samt att de har varit på besök i Turkiet vid flertal gånger. Dessa förbindelser hade börjat uppstå även innan stämningen kommit igenom och beslutet om rättegång tagits, och att de möjligtvis har tagit emot gåvor och festat med representanter från turkiska myndigheter. Elmquist krävde därför förhörning av de två åklagarna samt att de ska vittna i rätten. Elmquists protest bifölls inte av domaren eftersom denne var för sent ute och tiden för att föreslå vittnen, var över sedan länge.

Därefter protesterade Elmquist också mot hela saken i sin helhet. Han menade att åklagarnas utgångsmaterial var alltför tunt och att man har undgått att helt precis understryka vari problemet ligger. Det är inte fastslaget vad Elmquist ska försvara sig emot. Elmquists begäran bifölls dock än en gång ej av domaren.

Åklagarsidan hade upp till femton timmars film-material från Roj-TV som tros visa att TV-kanalen uppmanar till terrorverksamhet. Sången ”Oramarê bilind e” spelades upp med danska undertexter som lyder:

Oramar är högt

det är berg,

det är dalar

och det är byar.

Gerîllan har samlats vid det

Dansar runt i fyra kretsar

Fotografier med gamla Roj-TV direktören Metin Yuce, i traditionell kurdisk klädsel visades upp. Åklagare Jakob Buch-Jepsen läste sedan upp det danska PET:s antydningar om att PKK är en terrororganisation. Roj-TV ska i ett inslag ha valt titeln ”HPG gav den turkiska hären en ordentlig läxa”. Advokaten Elmquist protesterade då emot och menade att man gått för långt i anklagarpresentationen eftersom de har framhållit PET:s värdering om PKK, och med tanke på organisationens partiskhet bör det inte omnämnas förrän man kommit till bevisföringen. Protesten bifölls denna gång av domaren. Å andra sidan är det som den turkiska staten har stämt är två aktiebolag, Roj-TV och dess moderbolag, och ingen konkret person. Hur skulle man kunna förhöra ett aktiebolag? Elmquists begäran bifölls trots det ej av domaren.

Ett dokument från den kurdiska studentorganisationen i Tyskland, YXK:s (Yekitiya Xwendevanên Kurdistan, Kurdistans Studenters Enhet) där Roj-TV omtalas som ”vårt eget pressorgan” lästes upp. Frågan om Roj-TV är en efterföljare av Medya- och Med-TV togs också upp. Som bekant stängdes bägge Tv-kanalerna ner med tvång av brittiska respektive franska myndigheter på grund av påstådd uppmaning till hat. Roj-TV nekar förbindelser med någon av dessa två kanaler, men åklagarna hävdar att TV-kanalen ärvt transmissionsrättigheterna från Medya-TV.

Det var en spänd första rättegångsdag. Ingen detalj föregick onoterad. På åhörarplatserna satt den turkiska ambassadören Berki Dibek och andra tjänstemän från den turkiska ambassaden i Danmark. Detta är den största rättsprocessen i dansk historia. Man räknar med att minst 20 miljoner människor kommer att följa rättegången. Denna dag satte prägeln för allt kommande, och det blir sannerligen ingen lätt match.

Silan Bicen

Kurdaktuellt.se