Den massgrav där Ali Yıldız och 18 andra är begravda ska öppnas nu på fredag efter påtryckningar från offrens anhöriga.

Den massgrav i Çemişgezek i den kurdiska provinsen Dersim där bl. a. Ali Yıldız sägs ha begravts efter att ha förlorat sitt liv i en sammandrabbning under 1997 kommer att öppnas på fredag​​, meddelades det.

Idag tillkännagavs en dags hungerstrejk i Ankara, samtidigt brodern till Ali Yıldız, Hüsnü Yıldız på sin 57:e dag av det obestämda hungerstrejk han har åtagit sig. Dersim politiska partier, Bar organisationen och NGO ”har ansökt hos åklagaren i Çemişgezek för att få tillstånd att öppna en massgrav där 19 PKK-medlemmar tros ha begravts tillsammans i Çemişgezek efter en väpnad sammandrabbning den 1 april 1997.

Dersim Advokatsamfundets ordförande Fatma Kalsen underströk de många påståendena om massgravar i Dersim, som fortfarande väntar på att besvaras och fördömde regeringen för att inte försöka avslöja sanningen.”Vi har aldrig accepterat” nej är vårt svar eftersom vi känner till att våra barn ligger där. Vi, som en familj av 19 PKK-medlemmar, frågar efter gravsten för var och en av dem. Vi kommer inte att sluta kämpa för det ”, tillade Kalsen.

I Meleti (Malatya) avvisade den särskild tillsätta åklagaren en tidigare ansökan från de anhöriga till offren om att gravarna. Intressant, hur en åklagare inte förnekar en massgravs existens när han samtidigt beslutar att inte inleda en utredning om det.

Men idag har det slutligen beslutats om att massgraven kommer att öppnas upp på fredag.

Kurdaktuellt.se