Irans militära operationer gentemot Kurdistans östra delar som pågått i två veckor, är ytterst oroväckande i en tid då återhållsamhet borde eftersträvas

På grund av Irans ständiga attacker i södra Kurdistan, lider den kurdiska civilbefolkningen i byarna och Kurdistans natur i ordets fulla bemärkelse förstörs av de tunga militära insatserna. De internationella politiska krafterna måste säga “stop” till Iran. Detta är inte första gången den islamistiska iranska terrorstaten gör militära räder längst gränsen mellan Irak och Iran – i själva verket platsen är Kurdistans territorium som delades mellan Iran och osmanerna en gång i tiden. Dessa stora militära attacker har pågått med världssamfundets goda minne nu i snart två decennier. Ända sedan början av 1990-talet då en kurdisk federal stat utropades i södra Kurdistan har Iran visat sin aktiva militära närvaro i området.

Det enda fullfjädrade motståndet gentemot den islamistiska iranska staten som bedriver internationell terrorism med internationellt opererande dödspatruller, i de stora iranska miljonstäderna dödar, hänger, förtrycker sin egen befolkning, kommer från det kurdiska folket i östra Kurdistan. Det kurdiska folkets kamp för frihet, demokrati och oberoende är ett ständigt hopp hos det persiska folket. Kurdistans demokratiska parti i östra Kurdistan har sedan årtionden varit tvungen att försvara sig med vapen i handen mot den bestialiska Khomeiniregimen och efter Khomeini mot hans islamistiska ideologis förlängningar Khamanai, Rafsangani och den internationellt hatade Ahmedinejadregimen som idag har förvandlat Iran till ett stort sluten folkfängelse.

Den senaste militära operationen som inleddes, utförs tillsammans med Turkiet som deltagit tyst och diskret i denna operation. Ett av målen är att nå Kandilbergen där kurdiska gerillan har en av sina stora högkvarter. Turkiet har sedan många år gjort flygattacker mot Kandil, men inte vågat gå längre in från marken. Ett försök för några år sedan avslutade med ett stort militärt nederlag för turkarna. Många döda soldater och stora materiella förluster lämnade den turkiska armen efter sig. Men de hade ”lyckats” bränna många byar, många kurdiska civila hade dödats av dess intensiva flygbombningar, till och med större antal boskapshjordar föll offer i området. Nu är Turkiets förhoppning att kunna förverkliga en gemensam och omfattande militärinsats tillsammans med iranska armén som Turkiet inte kunnat göra det ensamt.

Iran som leder denna operation har totalt struntat i det internationella samfundet och världens politiska krafter. Detta är en mycket oroande situation och inte minst tankeväckande därför att, det land som Iran gör militära räder mot är inget annat land än Irak! Att det inte ens kommit ett enda uttalande från världssamfundet för detta, visar tydligt från vilka krafter Iran får sitt mod. De facto visar detta en trippelallians med Irak-Turkiet-Iran och USA som den närmaste förbundsvanten. Iraks totala tysthet inför detta visar i synnerhet att Irak är en av förbundsvanten i denna militära aktion mot kurdisk gerilla i Kandil. Det är högtid att den kurdiska federala regeringen i Hewler fördömer detta.

De lokala medierna uppger att Turkiet deltar denna operation med sina speciella militära enheter och gått in i Irak från Esendere gränsstationen. Turkiet är den hemliga partnern i denna internationella stora militära insats.

Även om det är den väpnade gerillarörelsen PJAK (Kurdistans fria livs parti) som huvudsakligen gör militära aktioner gentemot Irans militär och inte direkt mot turkar, vill Turkiet ändå visa sin delaktighet och solidaritet i en militär insats som Iran leder för att kunna göra slut på den kurdiska PJAK gerillan. Detta visar hur intolerant Turkiet är gentemot kurder även i andra delar av Kurdistan. PJAK gerillan opererar ju inte gentemot Turkiet. Detta visar även den federala kurdiska staten som Turkiet har en del ekonomiska avtal med är bland Turkiets militära framtida militära mål.

Även det så kallade prokurdiska BDP:s (Freds och demokratis parti) tystnad inför detta är mycket oroande. I allmänhet är bekymmersamt när den kurdiska allmänheten visar tysthet inför detta. Detta gör ockupanterna mer våghalsiga.

De europeiska kurdernas försök att informera FN är en viktig diplomatisk insats, men det är viktigt att alla kurder visar sin reaktion och avsky gentemot denna ockupation. Det är den största militära aktionen gentemot kurder och Kurdistan på länge.

Bave Barzan

Kurdaktuellt.se